Anasayfa
Eğitim

Eğitim

EĞİTİM BİRİM BAŞKANLIĞI
1. Eğitim biriminin amacı; Sedav seminerlerine katılmak isteyen, sedav üyesi gönüllülerinin hizmet içi eğitimlerini en güzel şekilde yapmaktır. Burada eğitimden maksat gönüllülerimizin kişisel gelişim ve olgunlaşmalarını tamamlamak için gerekli olan bütün seminerleri düzenlemek ve alanında uzman kişileri bularak, gönüllülerle buluşturmaktır.
2. Yıl içinde yapılacak seminer başlıklarını belirler ve seminerlerin başlama ve bitiş tarihlerini belirler.
3. seminere katılacak hocalarla daha önceden görüşerek programı netleştirir.
4. Seminere katılacak gönüllülerin mülakat ve seçimini yapar.
5. Kademe danışmanları eğitim komisyonunun doğal üyeleridir.
6. Yıl içinde kullanılacak seminer materyallerini daha önden hazırlar.
7. Katılımcıların yeteneklerini daha iyi tespit etmek ve verimi artırmak amacıyla katılımcılar arasında görevlendirmeler yapar.
8. Çağdaş eğitim sistemlerini yakından takip eder.
9. Ölçme ve değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi.
10. Branş hocaları ile zümre toplantıları yapar.
11. 4 ayda bir eğitimciler toplantısı yapar.